GEORGE DAWSON'S CIVIC GOSPEL

Birmingham City's 'Do-Gooders'
KH = Key Hill | WL = Warstone Lane
Green = Grave Details | Blue = Grave Image | Red = Brief Biography
1813 - 1894
Mr.
AVERY Thomas
KH
K 1005
Allocated

1824 - 1909
Mr.
BAKER Samuel Henry
KH
N 289
Allocated

1845 - 1897
Ms.
BEAUCLERC Marie Bethel
KH
I 961
Finished

1831 - 1883
Mr.
CHAMBERLAIN John Henry
KH
K 701
Allocated

1796 - 1874
Mr
CHAMBERLAIN Joseph
KH
K 622

1836 - 1914
Sir
CHAMBERLAIN Joseph
KH
K 610

1821 - 1897
Mr.
CHANCE Robert Lucas
KH
L 12

1829 - 1895
Dr.
DALE Robert William
KH
K 637
Allocated

1821 - 1876
Mr.
DAWSON George
KH
O 507
Allocated

1811 - 1888
Mr.
FREARSON John
KH
H 4

1819 - 1900
Mr.
GLYDON William
KH
K 691
Allocated

1826 - 1911
Mr.
HARRIS William
KH
C 1

1825 - 1905
Mr.
HINKS James
KH
P 389
Allocated

1825 - 1905
Mr.
HINKS John
KH
K 403
Allocated

1828 - 1909
Mr.
HUGHES John Joseph
KH
B 204

1823 - 1859
Mr.
INGLEBY Clement
WL
P 1812
Finished

1823 - 1903
Mr.
LANGFORD John Alfred
KH
R 169

1834 - 1924
Sir
MANTON Henry John
KH
K 509

1824 - 1911
Mr.
MANTON John Shakespeare
WL
N 619

1798 - 1870
Mr.
MARTINEAU Robert
KH
I 790
Allocated

1832 - 1900
Mr.
MULLINS John Davies
KH
R 81

1809 - 1886
Mr.
OSBORNE Edward Corn
KH
E 304

1808 - 1903
Mr.
OSLER Abraham Follett
KH
K 611
Finished

1811 - 1876
Mr.
OSLER Thomas Clarkson
KH
K 630
Finished

1833 - 1914
Mr.
PARTRIDGE Charles Bolingbroke
KH
O 140

1791 - 1854
Mr.
PARTRIDGE William Henry
KH
O 140

1848 - 1914
Ms.
SCHOLLAR Jane
KH
H 126

1811 - 1885
Mr.
SMITH Annie Field
KH
O 515

1797 - 1876
Mr.
SMITH Brooke
KH
I 791

1826 - 1902
Mr.
TANGYE Joseph
KH
K 918
Finished

1826 - 1902
Mr.
TIMMINS Samuel
KH
K 712
Allocated

1809 - 1885
Mr.
TYNDALL Henry Witton
KH
K 534

1823 - 1874
Rev
VINCE Charles
KH
K 284
Allocated

1833 - 1885
Mr.
WHITFIELD Samuel Benjamin
KH
K 787
Finished

1811 - 1884
Mr.
WILMOT Edward Dinwoody
KH
I 532

1822 - 1880
Mr.
WRIGHT John Skirrow
KH
E 218